penetratietest beveiligingsaudits

Waarom periodieke beveiligingsaudits belangrijk zijn

De technieken van cybercriminelen worden geavanceerder en de schade die ze veroorzaken wordt ernstiger. En dat zie je jammer genoeg ook in de persberichten terugkomen. Zo zijn recentelijk de hack op Limburg.net, de aanval op bierbrouwerij Duvel Moortgat en de ransomwareaanval op koffieproducent Beyers nog in het nieuws gekomen. Deze incidenten benadrukken het cruciale belang van regelmatige IT-, en cybersecurity audits en eventueel ook penetratietests om de digitale veiligheid van je organisatie te waarborgen.

penetratietest beveiligingsaudits

Beveiligingsaudits: geen optie maar een noodzaak

Beveiligingsaudits, bij Datalink IT-, en cybersecurity audits genoemd, zijn grondige beoordelingen van de beveiligingsmaatregelen van een organisatie. Ze helpen je om mogelijke zwakke punten in de systemen, netwerken, processen en diensten te identificeren. En ze helpen je om met een concreet actieplan aan de slag te gaan. Door op regelmatige basis opnieuw een beveiligingsaudit uit te voeren, kunnen potentiële kwetsbaarheden tijdig worden ontdekt en aangepakt voordat cybercriminelen er misbruik van kunnen maken.

Zo verloopt een IT security audit

Scoping

Vooraleer we starten aan de audit, bepalen we de reikwijdte. Dit houdt in dat er wordt bepaald op welke fysieke locatie(s) of vestigingen de audit zal plaatsvinden. Dit houdt ook in dat we gaan kijken welke systemen zoals IT infrastructuur, netwerktoestellen en gebruikerstoestellen er tijdens de audit zullen doorgelicht worden. Ook bepalen we welke exacte processen en online diensten geëvalueerd zullen worden. Zo kan het voorkomen dat slechts één afdeling wordt geaudit, of net alle Vlaamse vestigingen van eenzelfde kmo.

Verzamelen van informatie

Ter voorbereiding van de auditdag wordt er informatie over de IT-infrastructuur verzameld. Denk aan technische documentatie, netwerkdiagrammen, gebruikerslijsten en een overzicht van de goedgekeurde software en online diensten die je bedrijf gebruikt. Een grondig inzicht in. de huidige werking van je bedrijf is essentieel.

Analyse

De analysefase doen we bij Datalink in twee delen. Het eerste deel gebeurt van op afstand. De website en domeingegevens van je bedrijf worden grondig doorgenomen en gescand op kwetsbaarheden en compliance issues. Ook wordt er gecontroleerd welke toegangen tot data of diensten van op afstand toegankelijk zijn voor derden die geen officiële gebruikers zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende ethical hacking technieken.

Het tweede deel van de analysefase gebeurt ter plaatse en op netwerkniveau. De firewalls, netwerkapparaten, gebruikerstoestellen, software en diensten worden nagekeken op hun configuratie, en of ze al dan niet up-to-date zijn en nog ondersteund worden. Ook wordt het grotere geheel doorgenomen en beoordeeld of de infrastructuur nog voldoende afgestemd is op de toekomstambities van je bedrijf. Maatregelen inzake de continuïteit worden nagegaan zoals of er al dan niet een werkend back-upsysteem voor handen is, en welke configuraties en apparatuur er is om in noodsituaties voor continuïteit te zorgen.

Gezien zowel apparaten als software voortdurend onderhevig zijn aan updates en security patches, en ook een vooropgestelde levensduur hebben, is het belangrijk om zo’n analyse periodiek te herhalen. Het volstaat dus niet om éénmalig een audit te laten uitvoeren.

Vulnerability assessment

Tijdens de vulnerability assessment wordt er gezocht naar bekende beveiligingslekken in de systemen en applicaties van de organisatie. Door middel van tests wordt bekeken of de IT beveiligingsmaatregelen, oftewel het ‘afweersysteem’ van de organisatie, voldoende is gewapend is tegen gekende malware of veel voorkomende technieken van hackers.

Rapportage en advies

Na de audit ter plaatse, wordt van op afstand een samenvattend rapport opgesteld met de bevindingen en aanbevelingen. Dit rapport biedt inzicht in de vastgestelde kwetsbaarheden, de potentiële impact en specifieke maatregelen die genomen moeten worden om de beveiliging te verbeteren. De geadviseerde acties worden in een actieplan opgelijst, samen met een risicoscore, om een leidraad te geven voor de implementatie ervan.

Het belang van penetratietests

Penetratietests, of kort gezegd pentests, simuleren gerichte cyberaanvallen om de kwetsbaarheden van een organisatie bloot te leggen. Bij zo’n test wordt er geprobeerd om actief in te breken in systemen en netwerken, waardoor potentiële zwakke punten geïdentificeerd worden die kwaadwillende hackers zouden kunnen misbruiken.

Zo verloopt een penetratietest

Scoping

Ook hier wordt een scope bepaald. Wat is het doel van de pentest? Zal een specifieke (maatwerk-,)software worden onderworpen aan een test? Of wordt er een inbraak gesimuleerd in het volledige lokale netwerk van het bedrijf?

Verzamelen van informatie

Afhankelijk van de gewenste pentest, wordt er al dan niet op voorhand informatie verzameld. Het kan een bewuste keuze zijn om “blind” aan een penetratietest te starten. Dan wordt er een zogenaamde black box pentest uitgevoerd. Of er wordt een specifiek gebruikersaccount voorzien met een afgebakende rol om na te gaan of inbraak naar ongeautoriseerde functionaliteiten, diensten of toestellen mogelijk is. Dit wordt een grey box pentest genoemd. Een white box pentest is dan weer een test waarbij op voorhand gedetailleerde informatie wordt overgemaakt.

Vulnerability scanning

Geautomatiseerde én manuele scans en scripts worden uitgevoerd om bekende beveiligingslekken op te sporen in de systemen en applicaties. Potentiële kwetsbaarheden zoals verouderde technologie, ontbrekende patches en gebrekkige configuraties worden geïdentificeerd.

Exploitatie

In deze fase worden de gevonden kwetsbaarheden actief benut om toegang te krijgen tot systemen en gegevens. Verschillende technieken en tools worden gebruikt om de beveiligingsmaatregelen te omzeilen met als doel na te gaan of het lukt om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen.

Rapportage

Na de penetratietest wordt een gedetailleerd rapport opgesteld met de bevindingen en aanbevelingen. Dit rapport is een waardevol hulpmiddel voor het ontwikkelen van een effectieve beveiligingsstrategie.

Planning

Technologie en software evolueren en de daarbij nodige beveiligingsmaatregelen ook. Dus ook hier is het belangrijk om periodiek een nieuwe pentest in te plannen en uit te voeren.

Het belang van proactief handelen

Het uitvoeren van regelmatige beveiligingsaudits en penetratietests is essentieel om de integriteit en veiligheid van bedrijfsgegevens te waarborgen. Door proactief potentiële zwakke punten te identificeren en aan te pakken, kun je je organisatie beter beschermen tegen cyberaanvallen en datalekken. Investeren in cybersecurity is daarmee een investering in de toekomstige veerkracht en duurzaamheid van je bedrijf.

Is je digitale werking kwetsbaar voor aanvallen?

Onze experts staan klaar om je te helpen! We onderzoeken of je website of online portaal getroffen is door malware, controleren of je lokale netwerk toegankelijk is voor derden, en checken of je kostbare data veilig wordt bewaard in de cloud. Of je nu preventief wilt werken of al getroffen bent, wij zorgen voor de juiste oplossingen!

Scroll naar boven